Sposoby wysyłki

Bilety wysyłane są przez nas listem poleconym. Oznacza to, że adresat ma możliwość za pomocą numeru przesyłki sprawdzenia statusu przesyłki, oraz jej śledzenia.

O numerze przesyłki adresat powiadamiany jest automatycznie drogą Email tuż po nadaniu przesyłki.   

Bilety zostaną wysłane pod wskazany adres przez kupującego. Zwracamy uwagę na fakt, że (szczególnie przy zamówieniach krótkoterminowych) odbiorca powinien przebywać pod wskazanym adresem w celu potwierdzenia odbioru przesyłki. Adresem alternatywnym może być adres miejsca pracy lub hotelu.  

Nie należy podawać adresu skrzynki pocztowej. Klientów posiadających adres wojskowy np. (APO, Barracks, 00000 Armées usw.) prosimy o kontakt z biurem obsługi klienta.

W przypadku dużych imprez lub w przypadku imprez odbywających się w niektórych krajach organizator drukuje bilety krótko przed rozpoczęciem się imprezy. W takiej sytuacji Firma Ticketbande związana warunkami organizatora rozprowadza bilety na 10 dni przed rozpoczęciem się imprezy.

 

Wysyłka za pomocą UPS

 • Z reguły przesyłki zostają wysyłane przez nas za pośrednictwem Firmy UPS.
 • Numer przesyłki ma następujący wzór: 1Z6W39934619357
 • Dostawa odbywa się najczęściej następnego dnia roboczego. Przy przesyłkach Express na terenie kraju nawet przed godziną 12.00.


Wysyłka DHL- Express

 • W niektórych przypadkach przesyłka odbywa się Expressem za pośrednictwem Firmy DHL.
 • Numer takiej przesyłki ma następujący wzór: 946234885193DE
 • Takie przesyłki dostarczane są następnego dnia roboczego do godziny 18.00.

 

Wysyłka listem poleconym

 • Wysyłka odbywa się pocztą krajową
 • Numer takiej przesyłki ma następujący wzór: RK543296870DE
 • Dwie ostatnie litery numeru przesyłki odpowiadają krajowi jej pochodzenia. Przesyłka może być śledzona na stronie internetowej danego kraju.
 • Dostawa jest zabezpieczona, termin dostawy jest zależny od adresu odbiorcy.
 • Należy sprawdzić status przesyłki najpóźniej 5 dni od daty otrzymania potwierdzenia wysłania przesyłki. Często zdarza się, że odbiorca nie otrzymuje informacji o czekającej na odbiór przesyłce.
 • Termin odbioru przesyłki wynosi 7 dni roboczych, lecz mogą wystąpić różnice w zależności od kraju. Firma Ticketbande nie ponosi odpowiedzialności za nieodebraną przesyłkę lub za odmowę jej odebrania.

Dostawa przez osoby trzecie

 • Bilety mogą być dostarczone bezpośrednio od sprzedawcy do klienta końcowego. Takie wysyłki mogą odbyć się również za pośrednictwem Firm UPS, DHL lub listem poleconym. Niemniej jednak wybór firmy spedycyjnej leży po stronie sprzedawcy.
 • Najbardziej znane firmy spedycyjne to Fedex, Hermes, TNT (międzynarodowe),Mensajes, Enviala (Hiszpania),EMS (Austria),Chronopost (Francja),Royal Mail (Wielka Brytania)
 • W tych przypadkach odbiorca otrzymuje również numer przesyłki, dzięki której może śledzić jej status.


Koszty przesyłki

Koszty wysyłki i obsługi są wliczone w cenę usługi. Zastrzegamy sobie prawo do wyboru odpowiednich metod wysyłki dla zamówienia.


Transfer/depozyt na miejscu

W niektórych przypadkach (na przykład dużych koncertów lub krótkoterminowych zamówień) zastrzegamy sobie prawo do zorganizowania transferu na miejscu odbycia się imprezy. Dla niektórych imprez bilety mogą być również złożone w depozyt na miejscu odbycia się imprezy. W obydwóch przypadkach kupujący zostanie wystarczająco wcześnie poinformowany drogą Email o takiej formie przekazu. Transfer lub depozyt odbywa się również za potwierdzeniem odbioru.


Bilety elektroniczne

Bilet elektroniczny to bilet, który kupujący otrzymuje drogą Email w formacie PDF lub w formacie JPEG. (Znany również jako e-bilet, bilet online, szybki bilet, lub bilet print @ home) Bilet elektroniczny musi być wydrukowany na białym papierze w formacie A4. Ponieważ dokument ten jest skanowany na miejscu przed wejściem na imprezę szczególnie ważne jest, aby kod kreskowy był czytelny. Należy zapewnić dobrą jakość wydruku i chronić bilet przed deszczem. Bilet elektroniczny może być drukowany wielokrotnie, jednak każdy kod kreskowy gwarantuje wstęp tylko jednej osobie. Przy wysyłce biletów elektronicznych odbiór Email traktowany jest jako dowód doręczenia biletu.