Zmiana daty imprezy / Odwołanie imprezy

W przypadku zmiany daty imprezy Klient ma prawo w terminie 10 dni zadecydować czy chce lub czy jest w stanie skorzystać z zakupionych biletów. Jeżeli skorzystanie z biletów okaże się z jakiegoś powodu niemożliwe Ticketbande zobowiązuje się do zwrotu wydrukowanej na bilecie ceny. W celu uzyskania zwrotu pieniędzy, Klient zobowiązany jest do zwrotu oryginału Biletu.

W przypadku odwołania imprezy Klient ma prawo do zwrotu oryginalnej ceny wydrukowanej na bilecie. Zwroty Biletów na odwołaną Imprezę przyjmowane są przez Ticketbande w terminie do 10 dni od daty ogłoszenia odwołania Imprezy. Ticketbande zastrzega jednakże, iż w takim przypadku dla potrzeb obliczenia terminu, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym, liczy się dzień wpływu, Biletu nadanego pocztą do Ticketbande. Bilety należy wysłać listem poleconym.